Skrif teen die muur

27 Jul 2014 08:00 pm

Average Rating: None
"f" -> "ph" if you're English
Author's Comments:

Reply Wolfie_Inu, 27 Jul 2014 09:02 pm

Ek het 'n hele lang toespraak vir Jane uitgeskryf gehad, maar ek dink dis beter soos wat dit nou is.

I had a whole long speech written out for Jane, but I think it's better like it is now.

Post A Comment

Verlore Geleentheid